Deze website maakt gebruik van cookies.

Over de VSCD

De VSCD is een must voor elk podium

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) is de belangrijkste belangenbehartiger van theaters en concertgebouwen. Bovendien levert de VSCD kennis en kunde die de podia, en daarmee de podiumkunsten, ten goede komen. Zij doet dit ook in uitwisseling en samenwerking met leden en andere koepelorganisaties.

Wat de VSCD beoogt
Een gezond podiumkunstenklimaat in Nederland: dat is wat de VSCD wil en daarom ondersteunt zij de diverse podia. Hoe beter theaters en concertgebouwen functioneren, hoe beter dat is voor kunstenaars én publiek. Daarbij ziet de VSCD de podiumkunsten als een gedeelde verantwoordelijkheid van de diverse koepelorganisaties in de branche en pleit ze daarom voor samenwerking en afstemming.

Wat de VSCD doet
Om de podia optimaal te kunnen laten functioneren, behartigt de VSCD hun belangen. Daarbij gaat het om zowel collectieve als individuele belangen. Denk bij collectieve belangen aan het cultuurbeleid van de overheid, aan financiële zaken als de hoogte van de BTW, aan wet- en regelgeving en aan gezamenlijke promotie. De VSCD lobbyt in Den Haag, ontsluit informatie, initieert kennisbijeenkomsten, is vraagbaak. Bij individuele belangen gaat het om bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van uw theater en de professionalisering van uw medewerkers. Een andere prominente doelstelling is het faciliteren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen leden onderling en met andere organisaties in de podiumkunsten. Grote stimulans voor de podiumkunsten zijn de jaarlijkse VSCD-prijzen.

De VSCD werd in 1947 opgericht om gezamenlijk kolen in te kopen en zo korting te verkrijgen. Het werken in gezamenlijkheid is nog altijd haar kern en kracht. Op veel terreinen heeft de VSCD samenwerkingen met andere koepels in de culturele sector. Zo kan een kleine organisatie een grote slagkracht hebben.

Wat de VSCD biedt
De VSCD biedt (festival)podia informatie, diensten, bemiddeling en contacten. De belangrijkste lidmaatschapsvoordelen:

• U heeft toegang tot een breed online en offline netwerk van theaters en theaterprofessionals.
• U kunt gezamenlijk een vuist maken richting politiek Den Haag en zo bijdragen aan de ontwikkeling van het landelijke cultuurbeleid.
• U kunt gebruikmaken van tig van financiële voordelen.
• U krijgt informatie over veranderende wet- en regelgeving
• U kunt uw bedrijfsresultaten afzetten tegen die van andere (festival)podia (Theater Analysesysteem).
• U kunt deelnemen aan tal van informatie- en studiedagen. Hieronder vallen onder meer de sectordiscussies met andere koepels in de podiumkunsten en inspiratiedag SPOT-LIVE, de opvolger van het Congres Podiumkunsten. 

Wat de VSCD bereikte
In de loop der jaren heeft de VSCD veel bereikt. Een greep uit de successen:

• De BTW op theaterkaartjes van 21 naar 6 procent
• Vereenvoudiging Artiestenregeling
• Afnameregelingen bij Fonds Podiumkunsten
• ANBI-status voor het overgrote deel van haar leden
• Behoud zendfrequenties voor de sector
• Totstandkoming richtlijnen voor de inspectie van toneelhijsinstallaties en arbocatalogi toegespits op onze sector
Lagere creditcardtarieven voor haar leden
• Collectieve overeenkomst met Sena met een kortingsregeling voor leden
Kortingsdeals voor haar leden bij payroll organisaties ea
• Tot standkoming van CAO Nederlandse Podia
• Jaarlijks congres voor de gehele sector
Mantelovereenkomst met de VVTP
Bezoekersvoorwaarden 

VSCD EN ANBI
De VSCD heeft vanaf 1 januari 2012 een ANBI status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI' s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Alleen instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.
De Belastingdienst vraagt sinds 1 januari 2014 om meer transparantie en stelt een ANBI verplicht enkele gegevens op een internetsite te publiceren. Voor de VSCD kunt u normaliter hier die gevraagde gevens vinden.

Voor het jaar 2018 zijn de gegevens tijdelijk op deze pagina geplaatst: 

- RSIN of fiscaal nummer: 003842964
- Financiële verantwoording 2018
- Jaarverslag 2018

Meer informatie rond Algemeen nut beogende instellingen kunt u ook vinden op de website van de Belastingdienst.