Deze website maakt gebruik van cookies.

De VSCD in kengetallen

In 2018 zijn er 147 schouwburgen en concertgebouwen aangesloten bij de VSCD, verdeeld over 121 leden. Leden van de VSCD zijn gespecialiseerd in het presenteren van podiumkusten. Zij vertonen veel overeenkomsten, maar vertonen ook verschillen in omvang, aard en verspreiding over het land.

In 2016 trokken de VSCD-podia gezamenlijk bijna 10 miljoen bezoeken, verspreid over 27.975 voorstellingen en concerten.
De totaalcijfers en cumulatieve kengetallen van haar leden brengt de VSCD jaarlijks uit in de publicatie Podia.