Theater Analyse Systeem

Het Theater Analyse Systeem (TAS) is het online benchmarksysteem voor de leden van VSCD. Podia kunnen hun bedrijfsvoering onderling vergelijken en inzicht krijgen in de staat van de branche als geheel.

In het TAS staat informatie over het programmerings- en personeelsbeleid, de exploitatiebijdragen, de bezoekersaantallen en de marktaandelen van onze leden. Deze informatie wordt ieder jaar via een vragenlijst opgehaald.

De informatie is geanonimiseerd, dus de privacy is gewaarborgd. Er zijn verschillende referentiegroepen om jouw podium aan te toetsen, bijvoorbeeld op basis van het aantal stoelen, het aantal voorstellingen, het aantal zalen, het aantal inwoners in de gemeente, of bijvoorbeeld het feit of de horeca is verpacht of niet.

Ook gebruiken wij het TAS om jaarlijks de totaalcijfers van onze leden te publiceren. Deze cijfers zijn van wezenlijk belang voor onze organisatie en onze lobby. Het analysesysteem brengt ontwikkelingen binnen de podia feitelijk in kaart waarop wij ons beleid kunnen aanpassen.

Handleiding TAS
Podia 2022