Bezoekersvoorwaarden

De VSCD heeft een model voor bezoekersvoorwaarden beschikbaar.

De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank van Amsterdam en zijn aan te passen naar de individuele omstandigheden van elk podium. Hiermee ligt formeel vast wat de rechten en plichten zijn van de bezoekers, en heeft het personeel een concreet document om naar te verwijzen in geval van onenigheid.

Bezoekersvoorwaarden zijn alleen geldig als de bezoekers bij (of voor) de koop op de hoogte worden gesteld van het bestaan van de voorwaarden. Dit kan door dit te melden op bijvoorbeeld het bestelformulier op de website, op het kaartje, of bij de kassa.

Algemene Bezoekersvoorwaarden VSCD

Vragen?

Neem contact op met Esengül Gök, of bespreek het op SPOTS.

Contact