Lid

Theater de Veste
Delft | directie | ntb uur

Theater de Veste in Delft is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht

Over Theater de Veste
Theater de Veste is een theater met een eigen signatuur. Het theater kenmerkt zich door zijn kwaliteitsprogrammering op toneel, dans, jeugdtheater, cabaret en muziek. Theater de Veste onderscheidt zich daarnaast met vernieuwend aanbod, rondom innovatie & debat. Onder deze noemer worden theatercolleges, debatten, festivals, filosofische cafés en kindercolleges georganiseerd. Deze programma’s worden veelal ontwikkeld in samenwerking met externe partners, zoals TU Delft, Studium Generale en landelijke media als De Groene.
Daar zegt Theater de Veste zelf over: 'Het theater opereert in een universiteitsstad; een innovatieve omgeving met veel (internationale) studenten en kenniswerkers. Als typisch Delfts theater ontwikkelen wij ons als theater van nu en van de toekomst. Dat doen wij door eigentijds en innovatief aanbod te presenteren, maar ook door samen met studenten van de TU Delft en de Amsterdamse Theaterschool onderzoek te doen naar het Theater van de Toekomst. Wij zijn een theater van de hele stad: wij spannen ons in om een breed publiek te bereiken en een afspiegeling te zijn van onze stad en regio: op ons toneel, in de zaal en achter de schermen.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen. Vanwege de maximale zittingstermijn zoeken wij opvolging van de voorzitter en van één lid (zie andere vacature). Om een goed gebalanceerde vertegenwoordiging in de raad te hebben van mensen met verschillende expertise zoeken wij twee personen met verschillende achtergronden, die ofwel de functie van lid ofwel de functie van voorzitter kunnen bekleden. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar en bezoekt geregeld voorstellingen en bijeenkomsten. Het betreft een onbezoldigde functie met recht op een aantal vrijkaarten. Je komt terecht in een theater met bevlogen medewerkers met veel ambitie en een RvT dat een hecht team vormt.

Gezochte expertise
We zoeken iemand met een theater achtergrond en daarnaast iemand met een achtergrondbedrijfsleven of fondsenwerving. Het fondsenwervingsprofiel kan iemand zijn met een bestuurlijke achtergrond uit het bedrijfsleven of iemand met een achtergrond uit de sociale / culturele / maatschappelijke / goede doelen sector. Het theaterprofiel gaat om iemand met een bestuurlijke achtergrond binnen het theater, bij voorkeur bij een of meer grote theaterpodia.

Profiel lid Raad van Toezicht
Ook het lid heeft een groot theaterhart. Maatschappelijke en lokale/regionale verankering in Delft is een pré.

  • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de kunst- en cultuursector en/of bereid je hierin te verdiepen.
  • Je hebt affiniteit of binding met innovatie, debat en wetenschap en met het thema ‘het theater van de toekomst’.


In het toezicht houden ben je betrokken maar betracht je ook voldoende distantie in samenhang met het hanteren van toezichthoudende verantwoordelijkheid. Als toezichthouder heb je inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuurder en is bekend met corporate governance. Het is een pré als de toezichthouder ervaring heeft met (ver-)nieuwbouw.

Over de sollicitatieprocedure
Uw belangstelling kunt u tot en met 15 augustus 2021 kenbaar maken door een korte brief en CV te sturen naar vacature@theaterdeveste.nl. De gesprekken zullen in de week van 30 augustus plaatsvinden. Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met Merel Heimens Visser (mheimensvisser@hersenstichting.nl).

De Raad streeft naar diversiteit en inclusiviteit in samenstelling, achtergrond en expertise.

Bekijk deze vacature op de website van Theater de Veste Naar alle vacatures