Deze website maakt gebruik van cookies.

Directeur-Bestuurder (6)

full-time uur, Gouda | Stichting Schouwburgcomplex Gouda
https://www.publicspirit.nl/directeur-bestuurder-gouda/

Categorie: Directie


Over de organisatie

Organisatie
De Goudse Schouwburg is al jaren een begrip in Nederland. De schouwburg is succesvol dankzij een trouw en groot publiek (79% gemiddelde zaalbezetting bij circa 290 professionele voorstellingen), dat vertrouwt op een veelzijdige programmering en hoogwaardige dienstverlening. Het succes van de Schouwburg wordt weerspiegeld in en nominaties en prijzen die haar de afgelopen jaren werden toegekend vanuit het publiek en vakgenoten. Cinema Gouda is geopend in 2014 en heeft zich ontwikkeld tot dé publieksbioscoop van Gouda en omgeving. In een geheel nieuw pand en met veel activiteiten voor verschillende doelgroepen onderscheidt de cinema zich als een volwaardige bioscoop. Beide instellingen worden geëxploiteerd vanuit één organisatie met één gezamenlijk managementteam. Dit managementteam bestaat uit de directeur/bestuurder, hoofd financiën & control, hoofd commerciële activiteiten, horeca en serviceverlening, hoofd marketing & publiciteit, hoofd technische dienst, bedrijfsleider Cinema Gouda en programmeur van De Goudse Schouwburg. Voor de schouwburg en de bioscoop werken ruim100 medewerkers en daarnaast een variërend aantal vrijwilligers.

Beleid 2018-2021
Zowel De Goudse Schouwburg als Cinema Gouda hebben primair tot taak zich sterk te maken voor de presentatie en promotie van podiumkunsten en film in Gouda en directe omgeving. Gastvrijheid voor publiek en artiesten is hierbij cruciaal. De Goudse Schouwburg en Cinema Gouda willen op meer manieren van betekenis zijn. De organisatie doet daarom meer dan het presenteren van voorstellingen en filmvertoningen alleen. Zij legt verbindingen tussen de intrinsieke waarde van kunsten en de faciliteiten van De Goudse Schouwburg en Cinema Gouda, met en ten behoeve van andere (beleids-)terreinen dan cultuur. Bijvoorbeeld met activiteiten van meer sociaal-maatschappelijke en/of educatieve aard, of in samenwerking met het bedrijfsleven en de binnenstad.

Functie

In verband met de pensionering van de huidige algemeen directeur onstaat de vacature van directeur-bestuurder per 1 november 2018. Als algemeen directeur geef je op energieke wijze leiding aan de doorontwikkeling van het theater en de bioscoop. Je bent verantwoordelijk voor de strategische koers, het programma en de (interne) organisatie en bent het boegbeeld die het profiel van De Goudse Schouwburg en Cinema Gouda uitdraagt en versterkt. Je bent voorzitter van het managementteam en de bestuurder vis a vis de ondernemingsraad. De organisatie volgt het Raad van Toezicht besturingsmodel conform de Governance Code Cultuur. De directeur-bestuurder is als statutair directeur eindverantwoordelijk voor de stichting en legt in die hoedanigheid verantwoording af aan de RvT.

De Opgaven
Voor de komende jaren liggen er een aantal mooie speerpunten waar de nieuwe directeur samen met managementteam de schouders onder gaat zetten:

 • Het verder ontwikkelen van het bedrijf tot een stevige, moderne en toekomstbestendige organisatie met een eigen en een herkenbaar profiel; voor medewerkers, strategische partners, bezoekers en andere doelgroepen;
 • Het verder uitwerken van het geformuleerde strategische beleid en het zorgdragen voor de realisatie ervan;
 • Het onderhouden en versterken van relaties met samenwerkingspartners en het concreet uitbouwen van het bestaande netwerk: in de stad, regionaal, nationaal, overheid, bedrijfsleven, culturele en andere relevante stakeholders.

Profiel

 • De nieuwe directeur-bestuurder combineert passie voor cultuur met een ondernemende instelling.
 • Hij/zij is het nieuwe boegbeeld van De Goudse Schouwburg en Cinema Gouda en is zichtbaar en nadrukkelijk aanwezig zowel intern als bij de relevante externe partijen en activiteiten.
 • De directeur-bestuurder is bevlogen en ondernemend, met goed zicht op landelijke en regionale ontwikkelingen in het culturele veld.
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor de continuïteit, een gezonde bedrijfsvoering en het doorontwikkelen en implementeren van het strategisch beleid.
 • Hij/zij is het gezicht van de organisatie en het aanspreekpunt voor externe partijen zoals de gemeente.
 • De directeur-bestuurder is een ondernemer die de kansen in de markt weet te benutten, nieuwe geldstromen weet aan te boren én nieuwe inhoudelijke/maatschappelijke verbindingen met de stad, regio en het publiek weet te leggen.
 • De directeur is eindverantwoordelijk voor de resultaten van De Goudse Schouwburg en Cinema Gouda, maar doet dat vooral in samenwerking met MT en de medewerkers.
 • Hij/zij weet de juiste balans te vinden tussen zakelijk en mensgericht, geeft medewerkers vertrouwen en ruimte, maar spreekt mensen ook aan waar nodig. Stimuleert en verbindt, zorgt ervoor dat het team kan excelleren.
 • Naast deze concrete resultaatgebieden is hij/zij een gezaghebbend persoon, met lef, die vaste patronen durft te doorbreken en nieuwe ideeën durft te onderzoeken.
 • De directeur-bestuurder heeft hart voor de zaak en gevoel voor mensen.
 • De organisatie biedt veel kansen, een slagvaardige professional heeft de vrijheid deze kansen te pakken en om te zetten in leuke maar ook tastbare resultaten!

Eisen

 • Leiderschapskwaliteiten en directie-ervaring, opgedaan in een culturele, maatschappelijke of meer zakelijke omgeving;
  Een duidelijke visie op de functie van podiumkunsten en film in de maatschappij en binding met de culturele sector;
 • Bewezen capaciteiten om een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • Innovatief vermogen, je denkt in kansen en mogelijkheden;
 • Oog voor/ervaring met bedrijfsvoering, (jaar)plannen, budgetten en het afleggen van financiële verantwoording;
 • Politieke sensitiviteit, je kunt schakelen tussen verschillende belangen zonder de focus te verliezen;
 • Ondernemende instelling, je hebt veel gevoel bij het ontwikkelen van resultaten en krijgt energie van klanttevredenheid en groei.

Geboden wordt

Aanbod
De salariëring is conform de richtlijnen bezoldiging voor theaterdirecteuren circa € 90.000,–. Definitieve inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Gestreefd wordt naar indiensttreding in oktober 2018. Gestart wordt met een jaarcontract met de intentie tot een contract voor onbepaalde tijd conform de geldende wet- en regelgeving. Verder kent de organisatie de voor de sector gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hoe te reageren

Inlichtingen
PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met de heer Walter Huurdeman, senior consultant bij PublicSpirit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kan je terecht bij zijn assistente Tineke Frederiks bereikbaar via telefoonnummer (033) 445 90 50. Mocht je na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie, maar wel iemand uit je netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan ben je uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.

Sollicitatie
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit. Je sollicitatie kan je indienen via onze website (www.publicspirit.nl) met vermelding van vacaturenummer 6455. Je kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien je sollicitatie correct door ons is ontvangen, ontvang je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

De vacature wordt opengesteld op 9 mei. Je kunt reageren tot en met 26 mei. Na deze datum wordt jouw sollicitatie in reserve genomen. In de weken 22 en 23 worden voorselectiegesprekken gevoerd door de consultant van PublicSpirit. In week 24 worden de voorgeselecteerde kandidaten gepresenteerd. De eerste selectieronde en tweede selectieronde vinden plaats in Gouda in de weken 24 en 25. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Je wordt door ons geïnformeerd over het verloop van jouw sollicitatie.