Organisatie

VSCD is een vereniging met een bestuur en een Algemene Ledenvergadering.

De uitvoering van de werkzaamheden heeft het bestuur gedelegeerd aan de directeur. De directeur ontvangt daarvoor een sector-conforme beloning binnen de Richtlijn Bezoldiging Theaterdirecteuren.
Het bestuur is onbezoldigd en bestuurt conform de principes zoals deze zijn neergelegd in de Governance Code Cultuur.

Het bestuur representeert de verscheidenheid aan podia binnen de vereniging:

Bestuur
Gea Zantinge – voorzitter Het Koninklijke Concertgebouw (Amsterdam)
Wiebren Buma – penningmeester Cultuur Kwartier (Sneek)
Leontien Wiering – secretaris Zuiderstrandtheater (Den Haag)
Arjen Berendse - bestuurslid Theater Aan de Slinger (Houten)
Harry de Bruin – bestuurslid TheaterHangaar (Katwijk)
Alex Kühne - bestuurslid Theater aan de Parade (Den Bosch)
Joery Wilbers – bestuurslid ECI Cultuurfabriek (Roermond)

Statuten VSCD

Vragen?

Neem contact op met Gabbi Mesters, of bespreek het op SPOTS.

Contact