Theatercollectief Schwalbe genomineerd voor Mimeprijs

27-06-2014 | Bron: VSCD

De VSCD mimejury nomineert Schwalbe zoekt massa van het Theatercollectief Schwalbe, gemaakt bij Productiehuis Rotterdam, voor de Mimeprijs 2014. De Mimeprijs wordt in september uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater.

Uit het Juryrapport
Schwalbe zoekt massa is een indrukwekkende en overtuigende performance, waarin – net als bij eerdere voorstellingen van Theatercollectief Schwalbe – een fysiek en sociaal gegeven radicaal wordt uitgewerkt. In Schwalbe zoekt massa doet Theatercollectief Schwalbe dat met een grote groep mensen: individuen in alle soorten en maten vormen samen een massa die in een continue rondgang en in steeds veranderend tempo loopt. Die voortdurende beweging en de dwingende kracht van een collectief dat zich op één handeling richt heeft een sterk effect op wie er naar kijkt. Allerlei associaties worden opgeroepen: zien we een politieke demonstratie? Een groep die willoos het bewegingscommando opvolgt? Een danserscollectief? De saamhorigheid en de kracht ontroeren, maar ook het gevaar dat zo'n massa kan zijn voor het individuele, voor het afwijkende, wordt voelbaar.

Schwalbe zoekt massa ontleent een deel van zijn kracht aan de manier waarop voor iedere voorstelling een groep vrijwilligers wordt gezocht die de door Theatercollectief Schwalbe bedachte bewegingsopdracht uitvoert. Daarmee geeft Schwalbe zoekt massa een spannende, gelaagde betekenis aan het begrip 'draagvlak' in de podiumkunsten.

De genomineerden
Eerder werden Hideous (wo)man van Toneelgroep Oostpool en Jetse Batelaan voor De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen van Artemis genomineerd voor de Mimeprijs 2014.

De prijs
De VSCD Mimeprijs wordt uitgereikt naar het inzicht van de jury voor de persoon/groep die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan mime in het voorafgaande seizoen. Dat kan zijn op het gebied van uitvoering, regie, choreografie et cetera. De Mimeprijs wordt sinds 1986 uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

De uitreiking
Op zondag 14 september wordt de Mimeprijs uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlandse Theater, de afsluiting van het Nederlands Theater Festival. Het Theater Festival vindt plaats van 4 t/m 14 september in Amsterdam.

De jury
De VSCD mimejury 2014 bestaat uit voorzitter Hedwig Verhoeven (zakelijk directeur en statutair bestuurder Koninklijke Schouwburg Den Haag), Roy Peters (mimemaker), Irene Schaltegger (mimespeelster), Erica Smits (journalist) en Ine te Rietstap (mimemaker en lid artistiek team Tweetaktfestival).