Deze website maakt gebruik van cookies.

Schouwburgen en Concertgebouwen positief over voorgenomen regionale cultuurprofielen

12-07-2018

Tweederde (68%) van de VSCD leden geeft aan de voorgenomen regionale cultuurprofielen zinvol voor hun organisatie te vinden. Dit blijkt uit de nieuwe editie (2018) van de Conjunctuurwijzer Schouwburgen en Concertgebouwen. 17% van de leden ziet het experiment met de cultuurprofielen van weinig nut. De podia in de vier grote steden vinden het minder vaak zinvol (50%) dan in de regio (75%). De Conjunctuurwijzer geeft verder een actueel beeld van de resultaten van de Schouwburgen en Concertgebouwen in de eerste helft van 2018 en hun verwachtingen over de tweede helft van 2018.

De meeste schouwburgen en concertgebouwen zagen in de eerste helft van 2018 hun inkomsten en het aantal bezoeken verder stijgen, maar subsidies en sponsorinkomsten blijven achter. De overheidsbijdrage is per saldo bij meer podia afgenomen, geen enkel podium geeft aan dat de overheidsbijdrage is gestegen (11% daling tegen 0% stijging). De concurrentie is bij 13% van de podia toegenomen en het algehele podiumklimaat is volgens 37% van de schouwburgen en concertgebouwen opnieuw verbeterd. De verwachting voor komend seizoen is positief (+21%). 75% van de podia verwacht dat zijn publiek het komend seizoen zal toenemen. 4% verwacht minder bezoek. Per saldo verwacht 71% een toename in 2018/2019. 25% verwacht dat het bezoek hetzelfde blijft.

De vertrouwensindex voor het komend seizoen is met +21 hoger dan wat bij terugblik over het afgelopen seizoen 2017/2017 is gerealiseerd (+16). Dat neemt niet weg dat 13% voor het komend jaar vermindering van overheidsbijdragen en sponsoring verwacht. Het vertrouwen in het Podiumkunstklimaat in het algemeen loopt verder op (van +37 naar +43).

Inhoudelijk zijn schouwburgen en concertgebouwen optimistisch. 39% – 67% verwacht het komend seizoen op alle kenmerken te investeren. Slechts 4% – 9% verwacht het komend seizoen aan omvang en kwaliteit van programma en gebouw in te zullen leveren.

Opnieuw is de algehele verwachting voor het komend jaar positiever (+21). Daarmee is de vertrouwensindex onder podia even groot als die bij de zakelijke dienstverlening in Nederland (+17), maar lager dan die bij poppodia (+24).

De volledige resultaten van de Conjunctuurwijzer Schouwburgen en Concertgebouwen 2018 zijn hier te vinden.

Ook is er een nieuwe editie beschikbaar van de Conjunctuurwijzer Poppodia. Gelijk aan de schouwburgen en concertgebouwen acht 65% van de poppodia de plannen voor regionale cultuurprofielen zinvol.