Deze website maakt gebruik van cookies.

Raad voor Cultuur zoekt nieuwe adviseurs

04-04-2018

De Raad voor Cultuur is op zoek naar nieuwe adviseurs om de activiteiten van BIS-instellingen in de lopende periode te monitoren. 

De Raad is een netwerkorganisatie die zijn kennis over het culturele veld mede dankt aan de expertise en inzichten van zijn kring van adviseurs. Op dit moment zoeken ze versterking van de commissies podiumkunsten (theater, muziek, muziektheater, dans, productiehuizen, festivals), musea, bovensectorale instellingen en cultuureducatie en -participatie.

Meer informatie