Deze website maakt gebruik van cookies.

Heroriëntatie VSCD, op weg naar een nieuwe vereniging

30-11-2018

Tijdens de ALV van 26 november jl. hebben onze leden zich positief uitgesproken over de toekomstplannen van de vereniging en de samenwerking binnen de sectorpodiumkunsten. Onder de werknaam ‘VSCD 3.0’ stemden ze in met een vernieuwing die is gebaseerd op onze drijfveren: ledenbelang en samenwerking binnen de sector. Dat betekent dat we duidelijke keuzes maken in ons handelen en in onze activiteiten op basis van de meerwaarde ervan voor onze leden op grond van vier pijlers: belangenbehartiging, werkgeverszaken, promotie en service.

De komende periode krijgt de vernieuwde vereniging nader vorm en ook de bezetting van het bureau van de vernieuwde VSCD zal er anders uit gaan zien. Hedwig Verhoeven, de huidige directeur van VSCD, WNP en SPTC, neemt per 1 februari 2019 afscheid.

Hedwig Verhoeven: ‘De VSCD maakt met de maandag 26 november jl. genomen besluiten een grote stap vooruit. Dat de VSCD en SPTC onafhankelijker van elkaar gaan functioneren en een eigen gezicht krijgen, doet recht aan de ambities en potentie van beide organisaties en creëert de juiste ruimte om verder te groeien. Dat de VSCD en de WNP nog wel aan elkaar gelieerd blijven biedt ruimte om in 2019 definitieve toekomstige keuzes te maken op het vlak van de samenwerking tussen beide werkgeversorganisaties. Voor mij persoonlijk is dit het moment om ruimte te scheppen voor een nieuwe directie.’

Het VSCD-bestuur is Hedwig erkentelijk voor de energieke en passievolle manier waarop zij de Nederlandse podia onder de aandacht heeft weten te brengen bij politiek, media, financiers en samenwerkingspartners. Dankzij haar krachtige inzet heeft de vereniging zichtbaar belangrijke stappen kunnen zetten in de versterking van ons collectief en de groei van de samenwerking met derden. Hedwig heeft met de juiste urgentie het herdefiniëren van de functie van onze vereniging bij ons bestuur geagendeerd: de vereniging als de belangenbehartiger van de leden. Het bestuur had graag ook de volgende stap van de VSCD samen met Hedwig gerealiseerd, maar respecteert haar persoonlijke keuze. Het bestuur wenst haar alle succes met het maken van haar vervolgstappen.

In het document bij dit nieuwsbericht, rechts op deze pagina, leest u meer over de ontwikkelingen bij de VSCD en het vertrek van Hedwig Verhoeven.