Deze website maakt gebruik van cookies.

Genomineerden &Award bekend

04-12-2018

Woiski vs. Woiski van Orkater & Bijlmer Parktheater, All you can Art van Kunsthal Rotterdam en Van Gogh Verbindt van het Van Gogh museum zijn genomineerd voor de &Award. De winnaar wordt op 10 december 2018 bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitreiking op de conferentie Beeld&Storm.

De &Award is een prijs voor een organisatie die met succes stappen heeft gezet om de culturele en creatieve sector inclusiever te maken. Aan de award is een geldprijs van 25.000 euro verbonden. Aanmelden voor de conferentie en de uitreiking kan nog tot 4 december.

Juryvoorzitter Noraly Beyer is over de inzendingen voor de award: 'Langzaam maar zeker kruipt het bloed van de diversiteit waar het eerst niet kon gaan. Kwaliteit en kwantiteit van de inzendingen voor de &Award laten zien dat diversiteit in de culturele sector niet meer te stuiten is. Mijn hoop is gevoed.'

De &Award wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds en het Nederlands Letterenfonds, VSB Fonds en het ministerie van OCW.

De jury van de award bestaat uit Noraly Beyer (voorzitter), Raja Felgata, Arno Peperkoorn, Rocky Tuhuteru en Emilio de Haan.

Beeld&Storm is een conferentie over gelijke kansen, diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector. Een initiatief van het LKCA en het Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief van de Federatie Cultuur.