Corona update

10-04-2020

Oproep VSCD en VVP in de pers: Voor een derde van de Nederlandse Podia dreigt het doek te vallen als er niet voor 1 juni overheidssteun komt

Uit een rondgang langs de podia, verenigd in de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD) en het Vlakke Vloer Platform (VVP), blijkt dat 33% van hen in acute financiële nood verkeert. Tien jaar bezuinigingen heeft de sector financieel geraakt waardoor vele podia het benodigde vet op de botten missen om de huidige crisis het hoofd te bieden. De VSCD en VVP pleiten met spoed voor extra steun vanuit het Rijk en Gemeenten. In de vorm van opschorting van de huur, het loslaten van prestatieafspraken bij subsidies en vervroegde bevoorschotting van subsidies. Daarnaast is een noodfonds noodzakelijk om het omvallen van deze zalen te voorkomen. Uit het noodfonds kunnen podia hun gebrek aan liquiditeit aanvullen en de noodzakelijke 1,5 meter aanpassingen aan hun gebouwen financieren.

Directeur VSCD, Gabbi Mesters: “We moeten voorkomen dat er onherstelbare, enorme gaten gaan vallen in ons gemeentelijke culturele leven en per direct zorgen voor liquiditeit voor de podia in ons land.”

De brancheorganisaties voerden een peiling uit onder hun leden (127 theaters en concertgebouwen en 15 vlakke vloer theaters) naar hun financiële situatie en hoeveel weken ze deze sluiting nog kunnen dragen. 33% procent noemt de situatie alarmerend en kan het nog slechts 12 weken volhouden.

Generieke maatregelen onvoldoende!
Op basis van een eerste inventarisatie komt de VSCD op een schade van 50 mln. op basis van sluiting tot 1 juni. De Corona crisis gaat echter effect hebben tot minimaal december van dit jaar, waardoor de schade naar verwachting zeker nog zal verdubbelen tot verdrievoudigen. De generieke steunmaatregelen die het kabinet eerder afkondigde zijn onvoldoende om hen hierbij te helpen. Daarom dringen de VSCD en VVP bij het Rijk aan op een snelle aanpassing van de NOW regeling. Allereerst moet bij de omzetberekening het subsidie niet meegenomen worden en moet de gederfde omzet niet vergeleken worden met een gemiddelde maandomzet in 2019, aangezien de maanden maart tot juni piekmaanden zijn.

”Tot nu toe zijn er nog geen concrete toezeggingen vanuit de VNG. Rijksgesubsidieerde instellingen ontvingen reeds verlichtende maatregelen van de Minister. Wij roepen het Rijk en VNG op om op korte termijn tot een bestuurlijk akkoord te komen en alsnog boter bij de vis te doen voor de podia. Anders zijn de gevolgen niet te overzien.”

De 1,5 meter samenleving regeling kan financieel niet uit

De financiële verliezen van ‘de 1,5 meter samenleving’ regeling zijn nog groter dan van de sluiting zelf. Het plaatst podia voor immense logistieke en financiële uitdagingen. Podia zijn niet alleen ruimten waar ontmoeting plaats vindt. Podia vormen met hun publieksfunctie een onmisbare rol binnen de culturele keten en leggen vanuit hun culturele inhoud ontelbare relaties met andere maatschappelijke organisaties in hun gemeente. Er werken 16.360 professionals, los van alle mensen die werkzaam zijn bij hun (toe)leveranciers. De verdiensten van de podia zijn berekend op de huidige zaalcapaciteit. Naar verwachting zal nog slechts 1/6 van de huidige zaalcapaciteit resteren voor kaartverkoop. Hierdoor missen de podia na heropening straks meer dan 80 procent aan inkomsten uit kaartverkoop, horeca en verhuur, mits het doek tegen die tijd al niet is gevallen. Dit maakt de roep om een noodfonds en aanvullende maatregelen alleen maar luider!

In de media

RTV Utrecht

De Telegraaf

En ook op NOS liveblog was gisteren het bericht te lezen

Naar al het nieuws