Deze website maakt gebruik van cookies.

Lidmaatschap VSCD

Het behartigen van belangen van podia, dienstverlening verzorgen aan podia en het promoten van podiumkunsten. Dat is wat de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) doet vanuit de overtuiging dat podia de spil zijn van ontmoeting voor de reflectie en ontspanning die de podiumkunsten bieden. In samenspraak met de 121 leden verspreid over Nederland en met een groot aantal samenwerkingspartners in de sector maken we ons sterk op verschillende gebieden. De VSCD is de belangrijkste brancheorganisatie voor theaters en concertzalen.

Wie kan er lid worden?
VSCD-leden zijn organisaties die op professionele wijze een gebouw of een festival exploiteren met als eerste doel de programmering en vertoning van de podiumkunsten. De vereniging vertegenwoordigt een breed spectrum aan Nederlandse podia. Zo kan een VSCD-lid naast de podiumkunsten presenterende functie andere functies hebben. Bijvoorbeeld gecombineerde instellingen die een podium en een gezelschap huizen, of een bredere cultuurinstelling die naast een podium ook een bibliotheek voert. Tot de leden behoren schouwburgen, concertzalen, theaters met een vlakke vloer, culturele centra en andere podia.

Lidmaatschapsvoordelen
De VSCD biedt een stevige vertegenwoordiging, informatie over relevante ontwikkelingen, een netwerk van leden en contacten en daarbinnen en sterke collectiviteit en solidariteit. De belangrijkste lidmaatschapsvoordelen:

 • Je krijgt toegang tot een breed online en offline netwerk van theaters en theaterprofessionals;
 • Door vertegenwoordiging in politiek, bestuur, beleid, financiers en overkoepelende culturele instellingen kun je bijdragen aan de ontwikkeling van het cultuurbeleid;
 • Via de VSCD participeer je in sectorbrede samenwerkingsverbanden als de Digitale Infrastructuur Podiumkunsten;
 • Je kunt gebruikmaken van tal van financiële voordelen;
 • Je ontvangt informatie over veranderende wet- en regelgeving;
 • Met de jaarlijkse analyse van de sector middels het Theater Analyse Systeem kun je je bedrijfsgegevens onderling vergelijken;
 • Je hebt de mogelijkheid tot deelname aan informatie- en studiedagen en het jaarlijkse symposium voor de podiumkunsten SPOT-LIVE.

Soorten lidmaatschap
De VSCD kent verschillende soorten leden. De contributie wordt berekend op basis van bezoekersaantallen.

 • Leden: organisaties die op professionele wijze een gebouw of een festival exploiteren met als eerste doel de programmering en vertoning van de podiumkunsten.
 • Duo-leden: organisaties die naast de podiumkunsten presenterende functie andere functies (bijvoorbeeld ook producerend, gezelschap), een specifieke podiumdoelstelling (zoals festivals) of een bredere cultuurdoelstelling hebben.
 • Geassocieerde leden: organisaties die een gebouw exploiteren.
 • Bijzondere leden: organisatie die één of meerdere theatergebouwen exploiteren vooral ter productie van (eigen) podiumkunst (gezelschappen, orkesten).
 • Ereleden: natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Aanmelden
Ben je actief als podiumkunsten presenterende instelling, nog geen lid van de VSCD en wil je betrokken zijn bij het invulling geven aan de gezamenlijke activiteiten? Sluit je dan aan op de vereniging! Neem voor meer informatie contact met ons op via secretariaat@vscd.nl of per telefoon via 030 230 37 80.

Opzeggen
Wil je onverhoopt het lidmaatschap van de VSCD beëindigen? Het lidmaatschap dient schriftelijk en onder opgave van reden te worden opgezegd, vóór 1 juli van een kalenderjaar, zoals besloten in de Algemene Ledenvergadering van november 2015. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde kalenderjaar. Wordt na 1 juli van enig kalenderjaar opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. Je ontvangt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van de opzegging.