Deze website maakt gebruik van cookies.

Lidmaatschap VSCD

De vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) telt circa 145 leden, waaronder alle grote podia. Daarmee is de VSCD de belangrijkste brancheorganisatie voor theaters, festivals en concertzalen.

Wie kan er lid worden?
VSCD-leden zijn professionele (festival)podia die de programmering van podiumkunsten als hoofddoel hebben. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de exploitatie van een daartoe ingericht gebouw of daartoe bedoeld festival. Zij hebben een zelfstandige directie en tonen jaarlijks ten minste 75 uitvoeringen van professionele podiumkunsten. Tot de leden behoren schouwburgen, concertzalen, theaters met een vlakke vloer, culturele centra, festivals en andere podia.

Lidmaatschapsvoordelen
De VSCD biedt (festival)podia informatie, diensten, bemiddeling en contacten (zie ook Over de VSCD). De belangrijkste lidmaatschapsvoordelen zijn:

• U heeft toegang tot een breed online en offline netwerk van theaters en theaterprofessionals
• U kunt gezamenlijk een vuist maken richting politiek Den Haag en zo bijdragen aan de ontwikkeling van het landelijke cultuurbeleid
• U kunt gebruikmaken van tig van financiële voordelen 
• U krijgt informatie over veranderende wet- en regelgeving
• U kunt uw bedrijfsresultaten afzetten tegen die van andere (festival)podia (theater benchmarksysteem)
• U kunt deelnemen aan tal van informatie- en studiedagen. Hieronder vallen onder meer de sectordiscussies met andere koepels in de podiumkunsten en het jaarlijkse Congres Podiumkunsten

Soorten lidmaatschap
Naast het stemhebbende lidmaatschap voor (festival)podia met minimaal 75 uitvoeringen van professionele podiumkunsten kent de VSCD het geassocieerde lidmaatschap. Hiervoor komen organisaties in aanmerking voor wie het presenteren van podiumkunsten een nevendoelstelling is. Zij moeten minimaal 40 uitvoeringen van professionele podiumkunsten per jaar aanbieden.
Stemhebbende en geassocieerde leden betalen hetzelfde en krijgen hetzelfde. Het enige verschil is dat geassocieerde leden niet mogen stemmen in de Algemene Ledenvergadering. Wel hebben zij, net als alle andere leden, spreekrecht

Kosten
Voor een kostenoverzicht zie de contributietabel bij de documenten rechts op deze pagina.

Aanmelden
Wilt u lid worden of meer informatie? Stuur dan een e-mail aan Hedwig Verhoeven of neem telefonisch contact op met het bureau.

Opzeggen
Wilt u onverhoopt het lidmaatschap van de VSCD beëindigen? Het lidmaatschap dient schriftelijk en onder opgave van reden te worden opgezegd, vóór 1 juli van een kalenderjaar, zoals besloten in de Algemene Ledenvergadering van november 2015. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde kalenderjaar. Wordt na 1 juli van enig kalenderjaar opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. U ontvangt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van de opzegging.