Deze website maakt gebruik van cookies.

Cijfers

In 2014 telt de VSCD 145 leden. Leden van de VSCD zijn gespecialiseerd in het presenteren van podiumkusten. Zij vertonen veel overeenkomsten maar vertonen ook verschillen in omvang, aard en verspreiding over het land. Gezamenlijk trekken zij bijna 12 miljoen bezoeken, verspreid over ruim 24.000 voorstellingen en concerten. De totaalcijfers en cumulatieve kengetallen van haar leden brengt de VSCD jaarlijks uit in de publicatie Podia.