Deze website maakt gebruik van cookies.

Cijfers

In 2017 telt de VSCD 121 leden die 142 podia vertegenwoordigen. Leden van de VSCD zijn gespecialiseerd in het presenteren van podiumkusten. Zij vertonen veel overeenkomsten maar vertonen ook verschillen in omvang, aard en verspreiding over het land. Gezamenlijk trekken zij 10 miljoen bezoeken, verspreid over bijna 28.000 voorstellingen en concerten. De totaalcijfers en cumulatieve kengetallen van haar leden brengt de VSCD jaarlijks uit in de publicatie Podia.