Deze website maakt gebruik van cookies.

Theater Analyse Systeem

Meet en weet hoe uw podium ervoor staat

Het Theater Analyse Systeem (TAS) is het online benchmarksysteem voor de leden van de VSCD. Theaters en concertgebouwen kunnen hun bedrijfsvoering onderling vergelijken en inzicht krijgen in het reilen en zeilen van de branche als geheel.

Databestand
Het Theater Analyse Systeem (TAS) is een digitaal databestand met gegevens over de VSCD-leden, een omvangrijk deel van de podia van Nederland. Het gaat om informatie over hun programmerings- en personeelsbeleid, de exploitatiebijdragen, de bezoekersaantallen en de marktaandelen. Jaarlijks vullen zij online een vragenlijst in die wordt verwerkt door onderzoeksbureau ABF Research uit Delft.

Benchmarking
Met TAS kunnen deelnemende theaters hun bedrijfsresultaten vergelijken met die van (geanonimiseerde) collega’s. Het spiegelen van het eigen functioneren aan gelijkgestemde organisaties – benchmarking – is een vorm van kwaliteitsbewaking. Er zijn verschillende referentiegroepen, bijvoorbeeld op basis van het aantal stoelen, het aantal voorstellingen, het aantal zalen, het aantal inwoners in de gemeente, of bijvoorbeeld het feit of de horeca is verpacht of niet. Als een gebruiker zich wil vergelijken met een specifiek theater, dan kan dat alleen met toestemming van dat theater. Privacy is dus gewaarborgd.

Beleidsinstrument
Jaarlijks brengt de VSCD de algemene publicatie Podia uit, met de totaalcijfers en cumulatieve kengetallen van de leden gebaseerd op de gegevens uit TAS. Deze cijfers zijn van wezenlijk belang voor de VSCD en haar lobby. Ze geven inzicht in de programmatische, organisatorische en financiële gegevens van de branche. Het analysesysteem brengt de diverse ontwikkelingen binnen de podia feitelijk in kaart. Veel vooronderstellingen over de branche worden zodoende meetbaar en toetsbaar. TAS biedt de VSCD een schat aan informatie en voedt de VSCD in beleidsmatige en projectmatige keuzes.

Toegang
Het TAS-platform is alleen toegankelijk voor VSCD-leden, via www.theater.analysesysteem.nl.

Handleiding
Voor het invullen van de vragenlijst en het gebruik van TAS is een handleiding beschikbaar.

Historie
Halverwege de jaren ’90 raakte de VSCD in gesprek met de onderzoeker Hans Onno van den Berg. Van den Berg, inmiddels oud-directeur van de VSCD, presenteerde het plan van een benchmarkinginstrument voor de VSCD. Vervolgens werd ABF research uit Delft erbij betrokken als automatiseringspartner. Sinds 1996 is het Theater Analyse Systeem in werking.
 


Gerelateerd nieuws