Deze website maakt gebruik van cookies.

Statistiek

De VSCD doet statistisch onderzoek onder zijn eigen leden, de 145 belangrijkste (festival)podia in Nederland. Toch zijn er nog tal van andere locaties waar podiumkunsten te zien en te horen zijn, denk aan poppodia, stadions, kerken, buurthuizen, scholen et cetera. Om een zo goed mogelijk inzicht in de gehele sector te krijgen, raadt de VSCD de volgende bronnen aan.

Podia: een jaarlijkse publicatie van de VSCD met totaalcijfers en cumulatieve kengetallen van de leden van de VSCD. Deze statistieken zijn gebaseerd op gegevens uit het Theater Analyse Systeem.

• StatLine: de elektronische databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarop jaarlijks over de podiumkunsten wordt gepubliceerd. Deze statistieken bestaan uit gegevens van de VSCD aangevuld met gegevens van niet-aangesloten podia.
> Cijfers over voorstellingen en bezoek:
> Cijfers over exploitatie en personeel:

De Podiumpeiler 2011
: een monitor voor podiumkunsten en muziekindustrie uitgevoerd door de Atlas van Nederlandse Gemeenten in opdracht van Muziekcentrum Nederland en het Theater Instituut Nederland.

Cultuurindex Nederland: Een publicatie en website van de Boekmanstichting en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met cijfers en inzichten over consumentengedrag, arbeid, organisatie en geldstromen in de cultuursector, en over maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur.

Voor cijfers en kengetallen in andere cultuurbranches ga naar:
De Vereniging van Poppodia en –festivals  
De Vereniging van Evenementenmakers 
De Kunstconnectie, de branchevereniging van kunsteducatie 
De Museumvereniging 
Gastvrij Nederland, Nationale Raad toerisme, recreatie, horeca en vrijetijd.
 


Gerelateerd nieuws