Deze website maakt gebruik van cookies.

Podium.tevreden.nl

Hoe tevreden is men over uw podium?

Met Podium.tevreden.nl kunt u onderzoeken of uw bezoekers tevreden zijn over uw podium, of dat er nog werk aan de winkel is.

Slim tevredenheidsonderzoek
Podium.tevreden.nl is een online tevredenheidsonderzoek. Het is een initiatief van tevreden.nl in samenwerking met de VSCD. Tevreden.nl is een toonaangevend bureau op het gebied van klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek. Podium.tevreden.nl is een slimme oplossing als u wilt achterhalen hoe tevreden uw publiek, uw bespelers en uw huurders zijn over uw theater, concertzaal of festival. Het onderzoek is systematisch, eenvoudig, snel, goedkoop en goed in de zin van klantgericht, continu en doelmatig (resultaten worden direct teruggekoppeld). Op www.podium.tevreden.nl vindt u meer informatie, onder meer over de soorten diensten en de kosten.

Optimale dienstverlening
Goed tevredenheidsonderzoek helpt bij het optimaliseren van uw dienstverlening. Podiumtevreden.nl maakt inzichtelijk in welke mate de doelstellingen van een (festival)podium aangaande de relatie met zijn bezoekers en gebruikers worden gehaald. Het systeem biedt ook de mogelijkheid de eigen resultaten te vergelijken met bijvoorbeeld landelijk gemiddelden. Hoe ruimer de deelname is, hoe betrouwbaarder de resultaten van het onderlinge vergelijk is.