Deze website maakt gebruik van cookies.

Ondersteuning lokale belangenbehartiging

Lokale belangenbehartiging wordt belangrijker

Met de decentralisatie wordt lokale belangenbehartiging steeds belangrijk. De VSCD heeft instrumenten en documenten ontwikkeld die haar leden kunnen gebruiken in de lobby richting hun gemeente.

VSCD-lobbyinstrumenten lokale cultuurpolitiek:

Handreiking VSCD: lobby en verkiezingen
Een belangrijk moment waarop u invloed kunt uitoefenen op de standpunten over kunst- en cultuurbeleid en specifiek uw podium of festival, is bij het schrijven van de verkiezingsprogramma's. Hoe u dat kunt doen en met welke strategie en argumenten, kunt u lezen in de handreiking.

Online applicatie: de cultuurwijzer
De cultuurwijzer is een online instrument waarmee de cultuurpolitiek in uw gemeente transparant wordt gemaakt. Het is daarmee tevens een manier om politici en uw publiek te betrekken bij de rol van uw organisatie in de gemeente. Wanneer de gemeenteraadsverkiezingen weer in zicht komen, zal via deze website meer informatie over de cultuurwijzer te vinden zijn.

Toolkit MKB-Nederland: beïnvloeden collegeonderhandelingen
MKB-Nederland heeft een toolkit samengesteld met voorbeeldteksten en tips voor het beïnvloeden van de collegeonderhandelingen. Belangrijkste advies: ga tot het gaatje. Grijp ook in de weken na de verkiezingen verschillende momenten aan om ambtenaren en (toekomstige) wethouders te beïnvloeden.

Publicatie: Muziek in de stad
Gerard Marlet, directeur van de Atlas van Nederlandse Gemeenten, schreef Muziek in de stad, het belang van podiumkunsten, musea, festivals en erfgoed voor de stad. VSCD-leden kunnen het boek tegen een gereduceerd tarief van € 12,- bestellen via info@vscd.nl.

Publicatie: Intelligentie, geluk en gezondheid
Onder redactie van Faqt.nl verscheen in 2010 Intelligentie, geluk en gezondheid; wat de wetenschap zegt over de effecten van kunst en cultuur. VSCD-leden kunnen het boek tegen een gereduceerd tarief van € 12,- bestellen via info@vscd.nl

Rapport: De kunst van investeren in cultuur
In opdracht van het ministerie van OCW schreef SEO Economisch Onderzoek in 2007 De kunst van investeren. Deze literatuurstudie onderzoekt welke effecten er aan cultuur worden toegeschreven en in welke mate die effecten in geld zijn uit te drukken.

Verslag: VSCD-studiemiddag gemeentelijke lobby
Op 6 april 2009 vond in De Lampegiet in Veenendaal een VSCD-studiemiddag plaats over gemeentelijke lobby. U kunt hier het verslag en een samenvatting van Hans Onno van den Berg downloaden.


Gerelateerd nieuws