Deze website maakt gebruik van cookies.

Cultuurwijzer

Cultuur is van onschatbare waarde. Zowel om de eigen intrinsieke waarde, als voor de samenleving als geheel. Het verbindt ons met het verleden en biedt een creatieve, nieuwe blik op de toekomst. In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wij willen dat ook de lokale politiek weer breder in cultuur gaat investeren. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is de cultuurwijzer ontwikkeld, als tool voor onze leden.

De cultuurwijzer is tot stand gekomen in opdracht van de VSCD en de VNPF en in samenwerking met de NAPK, Cultuurconnectie, de LKCA en Kunsten ’92. 

De cultuurwijzer bestaat uit ongeveer 10 stellingen die door de culturele instellingen zelf ingevuld kunnen worden. 

De cultuurwijzer is ontwikkeld met als doel culturele instellingen en politiek zoveel mogelijk met elkaar in gesprek te laten gaan. Er ontstaat een drietal gesprekken:

  • Tussen culturele instellingen binnen een gemeente onderling
  • Tussen culturele instellingen (gezamenlijk) en de politiek
  • Tussen culturele instellingen, politiek en publiek

We roepen alle culturele instellingen per gemeente op de cultuurwijzer zo veel mogelijk in gezamenlijkheid in te vullen en uit te zetten.