Deze website maakt gebruik van cookies.

Bestuur en Beheer

Voor beter bestuur en beheer

De podiumkunstensector is gebaat bij optimaal bestuur en beheer. De VSCD besteedt op verschillende manieren aandacht aan mogelijke verbeteringen.

Pleidooi voor verzelfstandiging
De VSCD pleit actief voor verzelfstandiging van podia. Zelfstandige podia kunnen beter ondernemen, een must in het huidige cultuurbeleid. Momenteel maakt ongeveer 20 procent van de leden van de VSCD deel uit van een gemeentelijke dienst, de andere 80 procent bestaat uit stichtingen, bv's en nv's. Er zijn in het verleden verschillende kennismiddagen georganiseerd en er is een uitgangspuntennotitie. Informatie uit de kennismiddagen is op te vragen bij de VSCD.

Modelstatuut en -contract
In samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de VSCD een modelprestatiecontract tussen theater en gemeentelijke overheid.
Daarnaast is er een modeldirectiestatuut ontwikkeld.

Onderzoek en advies

De publicatie Een ongewild einde, de verandering van hart en nieren (2002, VSCD/VNG) doet verslag van een onderzoek naar de oorzaken van het gedwongen vertrek van directies van theaters. Als uitvloeisel hiervan biedt de VSCD gemeenten hulp aan bij sollicitaties voor de functie van schouwburg- of concertzaaldirecteur.

Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De 9 principes van de code vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen. Toepassing van het principe in de praktijk kan men op verschillende wijzen lezen: ‘zo hoort het', ‘zo doen goed geleide organisaties dit' of: ‘dit zijn goede praktijkvoorbeelden'. Het is aan toezichthouders en bestuurders: pas toe of leg uit.


Gerelateerd nieuws

  • 50 professionals in Bestuurdersbank

    nl/bestuurdersbank?utm_medium=email&utm_campaign=Bestuurdersbank%2C+nieuwe+experts+en+... "> De Bestuurdersbank van Cultuur-Ondernemen kan dan veel betekenen... Op zoek naar nieuwe leden voor het ...

    13-03-2015