Deze website maakt gebruik van cookies.

Secondary ticketing: Weet waar je koopt

Doorverkoop van kaarten benadeelt de podiumkunsten

Sinds 2010 zet de VSCD zich in om de doorverkoop van kaarten tegen te gaan. ‘Secondary ticketing’ benadeelt de podiumkunsten op allerlei niveaus.

 Wat is het?
Secondary ticketers kopen op grote schaal kaarten voor concerten, theatervoorstellingen, voetbalwedstrijden en andere evenementen op. Doel: doorverkopen met winst. Dit gebeurt zonder toestemming van de artiest of het podium.

Waarom is het slecht?
Secondary ticketing benadeelt verschillende partijen in de podiumkunsten: de consument, de artiest, het theater, maar ook de sector als geheel.

Argumenten tegen secondary ticketing:
• De consument betaalt teveel voor een ticket alleen doordat secondary ticketers kaarten massaal opkopen en zo kunstmatig schaarste creëren. En dat terwijl de artiest en het theater juist proberen het entreeticket betaalbaar te houden en podiumkunsten toegankelijk te maken voor een breed publiek.
• Door secondary ticketing kan bij de consument onterecht het beeld ontstaan dat theater duur is.
• De artiest en het theater worden gebruikt om geld te verdienen terwijl zij niets van deze opbrengsten zien en wel het risico van het evenement dragen.
• De artiest of het theater kan niet rechtstreeks contact opnemen met zijn bezoekers, bijvoorbeeld in geval van afgelastingen of programmawijzigingen.
• De bezoeker is vaak teleurgesteld over zijn zitplaats omdat de secondary ticketers hierover (bewust) onduidelijk communiceren.

Wat kun je er tegen doen?
De secondary ticketers voelen zich, omdat er geen wetgeving is die secondary ticketing verbiedt, oppermachtig. Het is vanwege die ontbrekende regelgeving lastig om secondary ticketing tegen te gaan. Het is ook niet mogelijk een zwarte lijst aan te leggen vanwege privacy wetgeving. Toch kunnen de (festival)podia wel iets doen.

Maatregelen tegen secondary ticketing:
• Informeer uw klant over de juiste verkooppunten
• Informeer uw klant over www.weetwaarjekoopt.nl en maak gebruik van de daar beschikbare campagnemiddelen. Deze campagne is mede door de VSCD in het leven geroepen.
• Pas de hernieuwde Algemene Bezoekersvoorwaarden (2011) toe. (zie documenten op deze pagina) De essentie: een ticket blijft eigendom van het theater en doorverkochte tickets worden ongeldig gemaakt. Klik hier voor een kort actieplan bij doorverkoop.

Wat doet de VSCD?
De VSCD lobbyt voor wetgeving tegen secondary ticketing, maar de verwachting is dat die nog wel even op zich laat wachten. In april 2010 nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan van Arda Gerkens (SP) en Nicolien van Vroonhoven-Kok (CDA). Dat is nog steeds niet door de Eerste Kamer behandeld. Bovendien zullen de secondary ticketers hun websites waarschijnlijk naar het buitenland verplaatsen om Nederlandse wetgeving te omzeilen.