Deze website maakt gebruik van cookies.

Branche Overleg Evenementen Hijsinstallaties (BOEH)

Veiligheid gaat boven alles

Het Branche Overleg Evenementen Hijsinstallaties (BOEH) heeft begin 2015 een richtlijn uitgebracht hoe de veiligheid van oudere toneelhijsinstallaties kan worden gewaarborgd.

De werkgroep BOEH (Brancheoverleg Evenementen Hijsinstallaties) houdt zich bezig met continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische installaties. Wat zijn de eisen die je aan oudere, al langer in gebruik zijnde hijs- en hefinstallaties moet stellen? Wanneer moet je die nu wel of niet aanpassen aan nieuwe normen of technische mogelijkheden? 

BOEH
Het document dat deze werkgroep beschrijft de wettelijke eisen waaraan voldaan moet zijn en is een consensusdocument.

Het Branche Overleg Evenementen Hijsinstallaties (BOEH) is een initiatief van de VSCD en de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT). De werkgroep bestaat uit de volgende deelnemers:

Rinus Bakker - Rhino Rigs BV
John Bollen - Trekwerk BV
Gerbrand Borgdorff - theateradvies bv
Gert Jan Brouwer (voorzitter) - Frontline Rigging
Astrid Francissen - DTS²
Francis Klunder (verslag) - VPT
Koen Koch - pb| theateradviseurs
Hugo van Uum - Technische Organisatie Muziektheater
Wouter Paesen - Trekwerk
Jeltsje In der Rieden - VSCD
Roy Schilderman (secretaris) - Argh!
Lian The - ToornendPartners
Erik Verkaik - Liftinstituut
Marco Verschoor - TÜV Rheinland Nederland
Eeuwe Vos - DTS²
Toon de Vries - PON-werkgroep

Voorganger BICKT
BOEH is een vervolg op het Brancheoverleg Inspectie Certificatie en Keuring Toneeltechnische installaties, de zogenaamde BICKT-werkgroep. Dat overleg werd eind 2012 afgesloten met de publicatie Branchedocument Inspectie, Certificering en Keuring van podiumtechnische machines en/of installaties  
(zie het BICKT document rechts op deze pagina).

In dit branche brede advies staat hoe om te gaan met de toneelhijsinstallatie en wie waarvoor het juiste aanspreekpunt is. De zorg voor de veiligheid van de toneelhijsinstallatie komt niet uit de lucht vallen: de (Arbo)wet- en regelgeving gebiedt werkgevers de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen, ook als zij werken met machines en/of installaties.