Deze website maakt gebruik van cookies.

Bedieningsvakman Mechanische Trekkenwand

Kies erkende vakman voor uw trekkenwand

De directie van een (festival)podium is verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en gasten en moet daarom controleren of de Bedieningsvakman Mechanische Trekkenwand (BMT) over de juiste competenties beschikt.

Met een KCE-erkende opleiding beschikt een Bedieningsvakman Mechanische Trekkenwand (BMT) over de juiste papieren.

Erkende opleidingen
Op verzoek van de arbeidsinspectie, bijvoorbeeld bij een ongeval, moet de directie van een (festival)podium kunnen aantonen dat de Bedieningsvakman Mechanische Trekkenwand (BMT) beschikt over de juiste competenties. De directie kan dat zelf doen, maar er is een makkelijkere weg: werk met een BMT-er die een erkende opleiding heeft afgerond.

KCE-keurmerk
De stichting Overleg Scholing Arbeidsmarkt Theatertechniek (OSAT) wil de kwaliteit van opleidingen bewaken. Daarom heeft zij de competentie-eisen van een BMT-er vastgesteld, en opgenomen in de Arbocatalogus Hijsen en heffen. Het keuringsinstituut KCE beoordeelt of een opleiding de juiste eindtermen biedt. De VSCD zit in het bestuur van OSAT en adviseert, mede na consultering van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw, om het oordeel van het KCE op te volgen. In Nederland zijn twee KCE-erkende opleidingen Bedieningsvakman Mechanische Trekkenwand: het Mediacollege van het Grafisch Lyceum Rotterdam en het Instituut voor Audio- en Belichtingstechniek (IAB) in Utrecht. BLOM opleidingen is de derde opleiding die een certificaat BMT uitgeeft. Zij is ook door het KCE beoordeeld, maar niet erkend.

Taak werkgever

Het is de taak van de werkgever om na te gaan of de bediener van de trekkenwand de juiste opleiding heeft gevolgd. Is een opleiding nog niet KCE-erkend, dan kan hij de competentie-eisen en eindtermen zelf vergelijken. Daarmee neemt hij wel een risico.

Oordeel arbeidsinspectie
Formeel is het KCE niet bevoegd opleidingen te beoordelen; het oordeel van de Arbeidsinspectie is bepalend. De kennis bij het KCE is echter zodanig dat de Arbeidsinspectie de beoordeling van het KCE hoogstwaarschijnlijk volgt.