Deze website maakt gebruik van cookies.

Arbocatalogus Podiumkunsten

Zorg voor de juiste arbeidsomstandigheden

Afspraken over arbeidsomstandigheden in de podiumkunsten zijn vastgelegd in een eigen arbocatalogus. Stichting Arbo & Podiumkunsten, waarvan ook de VSCD lid is, is hiervan de initiator en bewaker.

Deelcatalogi
De Arbocatalogus Podiumkunsten is gefaseerd ontwikkeld en bestaat uit drie deelcatalogi. Deze worden in principe elke 3 jaar geëvalueerd, en aangepast indien noodzakelijk of gewenst.

Deelcatalogi Arbocatalogus Podiumkunsten:
• Versterkt geluid (2006)
• Fysieke belasting (dans en technici) en Hijsen en heffen (2009)
• Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), Werken op hoogte, Samenwerkende werkgevers, Special effects (2011)

Relevante arbocatalogi uit andere branches zijn: Arbocatalogus van de grimeur, visagist en toneelkapper (2009) en Arbocatalogus orkesten (2008). Alle genoemde catalogi zijn ook te downloaden via www.arbopodium.nl.

Doelgroep
De Arbocatalogus Podiumkunsten is bestemd voor alle organisaties die vallen onder de koepels die zijn aangesloten bij de stichting Arbo & Podiumkunsten, dus ook de leden van de VSCD.

Arbeidsinspectie
Sinds de Arbowetswijzigingen van 2008 en 2010 moeten sectoren en bedrijven zelf afspraken maken over arbeidsomstandigheden. Om deze afspraken tussen werknemers en werkgevers transparant en controleerbaar te maken, worden ze vastgelegd in zogenaamde arbocatalogi. De arbeidsinspectie handhaaft op basis van wat sectoren hebben beschreven in hun arbocatalogus.

Arbeidshygiënische strategie
Bij het wegnemen of verminderen van arbo-risico’s dient volgens de arbowet de ‘arbeidshygiënische strategie’ te worden gevolgd. Dit betekent dat bij voorkeur de bron van het probleem wordt weggenomen, en dat eventuele andere oplossingen pas in het vizier komen als dat niet mogelijk is.

Fasen arbeidshygiënische strategie:
1. De bron van het probleem wegnemen
2. Hulpmiddelen gebruiken
3. Organisatorische oplossingen inzetten
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken (noodgreep)

Binnen de podiumkunsten is het niet altijd mogelijk om de bron van het probleem weg te nemen aangezien het risico inherent aan het artistieke proces is. Zo is fysieke belasting onlosmakelijk verbonden met dans en decorbouw. Organisatorische maatregelen en nieuwe technieken (zoals lichte materialen bij decorbouw) zijn in veel gevallen een goed alternatief. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt beschouwd als een noodgreep.