Landelijk niveau

Samen met onze leden formuleren we de langetermijnvisie op de positie van de podia in het culturele landschap van Nederland.

Dit betreft onderwerpen die voor alle leden van belang zijn en invloed hebben op de hele branche. Bijvoorbeeld bezuinigingen, wijzigingen in het cultuurbeleid of fiscale wetswijzigingen die de bedrijfsvoering beïnvloeden.

Maar ook zetten we ons in voor een betere samenwerking tussen podia en bespelers zodat het publieksbereik groter wordt. Momenteel maken we ons sterk voor een eerlijke verdeling van de meerkosten van de fair practice code, het behoud en vergroting van de afnamesubsidies van Fonds Podiumkunsten en een diverse en inclusieve cultuursector.

We gaan actief in gesprek met het Ministerie van OCW, Kamerleden en de Raad voor Cultuur om de belangen van de podia voor het voetlicht te brengen. Waar nodig, en waar mogelijk, doen we dit samen met andere brancheverenigingen.

Vragen?

Neem contact op met Gabbi Mesters, of bespreek het op SPOTS.

Contact