Deze website maakt gebruik van cookies.

Lid van de Raad van Toezicht (2)

Avond uur, Dronten | De Meerpaal
www.meerpaal.nl

Categorie: Directie


Over de organisatie

Stichting De Meerpaal (met ruim 100 medewerkers en 400 vrijwilligers) is een unieke multifunctionele organisatie die een breed scala aan activiteiten aanbiedt voor jong en oud op het gebied van cultuureducatie, welzijn, theater, bioscoop, grand café, evenals congressen, exposities en evenementen in Dronten en omgeving. De instelling functioneert nadrukkelijk binnen de gemeentelijke culturele en maatschappelijke infrastructuur

Functie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, de uitvoering hiervan, de algemene gang van zaken en staat de directie met raad en daad ter zijde. De Raad van Toezicht bestaat thans uit vijf leden, die qua ervaring, kennis en kunde complementair zijn.

Eisen

Wegens regulier vertrek van één van haar leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht die ervaring heeft met cultuureducatie en theater.Tevens geldt dat hij of zij bij voorkeur affiniteit heeft met een multifunctionele organisatie als De Meerpaal en de regio Flevoland.

Geboden wordt

Aan de functie is een onkostenvergoeding verbonden. In de regel wordt zes keer per jaar vergaderd (meestal in de avonduren). Daarnaast zijn de toezichthouders regelmatig aanwezig bij activiteiten van De Meerpaal.

Hoe te reageren

Geïnteresseerd? Stuur uw sollicitatie inclusief uw CV voor 15 mei 2017 aan Stichting De Meerpaal, t.a.v. de Raad van Toezicht / mevrouw D. Talsma, Postbus 92, 8250 AB Dronten of per mail naar d.vinke@meerpaal.nl. Voor nadere informatie, zie www.meerpaal.nl of neem contact op met mevrouw D. Vinke, directiesecretaresse van De Meerpaal.