Cookies

VSCD maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan de website zo plezierig mogelijk te maken.

Meer informatie

X

Prijzen

Toneel
Mime
Dans
Jeugdtheater
Cabaret
Klassieke Muziek
Oeuvreprijs

Krommers

Algemeen Beleidsuitgangspunt
Nederland telt in totaal bijna 100 prijzen voor prestaties in de podiumkunsten (zie diskette
Prijzen van de Boekmanstichting). Hiervan is ruim 2/3 deel bedoeld voor aankomend talent
of beginnende kunstenaars. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) is één van de partijen die prijzen voor de podiumkunsten uitgeeft en beheert en wil daarmee voor een breed scala van podiumkunsten de toonaangevende en onafhankelijke prijsuitreikende organisatie in Nederland zijn. De prijzen van de VSCD richten zich daarbij in eerste instantie op prestaties van gekende kunstenaars/producenten die op veel plaatsen te zien of te horen zijn.  De VSCD realiseert zich als geen ander dat het bestaan van de podia alleen wordt gerechtvaardigd door de vele kunstenaars die er optreden en wil daarom hun indrukwekkendste prestaties eren bij een groot publiek door dit onder de aandacht brengen.

Het doel van prijzen is tweeledig:
1. het eren van de podiumkunstenaars die met hun prestaties het bestaan van theaters rechtvaardigen, en
2. de betreffende podiumkunsten, -kunstenaars en het vak als geheel bij de media en het publiek te promoten, waardoor meer publiek wordt gegenereerd.

Dit doel wordt nagestreefd door de indrukwekkendste prestaties (van een seizoen of loopbaan) te selecteren en deze onder de aandacht van media en publiek te brengen. De meest indrukwekkende prestatie kan betrekking hebben op uitvoerende kunstenaars, makers of bouwers, op het afgelopen seizoen of op een hele loopbaan, maar het gaat steeds om de prestatie die de meeste indruk heeft gemaakt. Daarmee onderscheiden de VSCD-prijzen zich van instanties die de meest bijzondere, of meest beloftevolle, of meest vernieuwende prestatie eren. De prestatie die de meeste indruk heeft gemaakt kan heel goed óók vernieuwend of bijzonder zijn geweest, maar het gaat allereerst om indrukwekkendheid: de mate waarin de kijker/luisteraar uit zijn/haar stoel is geslagen. Voor het bereiken van de tweede doelstelling - aandacht van media en publiek - wordt nauw samengewerkt met Bureau Promotie Podiumkunsten. 

Prijzen
VSCD-prijzen zijn allereerst ereprijzen. Een prijs is zo toonaangevend als de statuur van de ingestelde jury en het imago van de uitreikende instantie. Voor het succes van de prijzen dient de VSCD daarom te zorgen voor een toonaangevend imago van de vereniging en een jurysamenstelling van hoog niveau. Het bovenstaande betekent niet dat er nooit geld aan de prijs verbonden kan zijn. Eventuele geldbedragen worden altijd door derden aan de prijs verbonden, niet door de VSCD zelf. Een eventuele financierende partij moet naar zijn aard bijdragen aan de statuur van de prijs.

Jury
Om de onafhankelijkheid van de prijzen te waarborgen stelt de VSCD voor elke prijs een jury in die bestaat uit programmeurs van theaters, critici en makers die allen zich ten aanzien van de betreffende discipline nadrukkelijk hebben geprofileerd. Juryleden hebben voor maximaal zes jaar zitting in een jury. Nieuwe juryleden kunnen door de jury zelf worden voorgedragen en worden benoemd door het bestuur van de VSCD.

Prijsuitreiking
Voor de uitreiking van de prijzen wordt gezocht naar een plek/gelegenheid waar deze prijzen het best tot hun recht komen en de meeste aandacht genereren. Dat betekent dat gestreefd wordt naar inbedding van de prijzen in een festival of bijzondere manifestatie, waar de betreffende discipline prominent aanwezig is, zodat de prijzen profiteren van de aanwezigheid van genoemd festival (publiek, pers) en het festival/manifestatie profiteert van de extra aandacht die de prijsuitreiking oplevert. Om die reden worden de dansprijzen op de Nederlandse Dansdagen in oktober in Maastricht uitgereikt en de jeugdtheaterprijzen tijdens de landelijke Jeugdtheaterdagen. Dit is niet het geval bij de toneel- en mimeprijzen, waarvoor een geheel apart georganiseerde prijsuitreiking plaats vindt. Bureau Promotie Podiumkunsten organiseert voor de VSCD de uitreikingen van de toneel-, mime-, dans-, jeugd- en cabaretprijzen. Door deze opdracht aan Bureau Promotie Podiumkunsten te verstrekken zet de VSCD in op een vergroting van de naamsbekendheid van de prijzen bij het publiek waardoor het publiek meer informatie krijgt  over het kwalitatief hoogstaande aanbod en gestimuleerd wordt tot theaterbezoek. De VSCD geeft jaarlijks de volgende prijzen uit:

Toneel
· vier acteursprijzen: Louis d’Or, Theo d’ Or, Arlecchino en Colombina;
· één prijs voor scenografie, gezelschap/regisseur/producent: Prosceniumprijs;
Mime
· één makers-/productieprijs: de VSCD-Mimeprijs;
Dans
· één prestatieprijs: De Zwaan voor indrukwekkendste podiumprestatie;
· één productieprijs: De Zwaan voor de indrukwekkendste productie;
· één loopbaanprijs: De Gouden Zwaan;
Jeugdtheater
· één prestatieprijs: De Gouden Krekel voor de indrukwekkendste podiumprestatie van het jaar;
· één productieprijs: De Gouden Krekel voor de indrukwekkendste productie van het jaar;
Cabaretprijzen
· één prijs voor de theatermaker(s) voor het meest indrukwekkende programma van het seizoen;
· één prijs voor de theatermaker(s) die het grootste toekomstperspectief heeft;
Klassieke Muziekprijzen
- één prijs voor de meest indrukwekkende individuele prestatie over het afgelopen seizoen
- één prijs voor de meest indrukwekkende presetatie van een (klein) ensemble
- één prijs voor de meest indrukwekkende prestatie van een groot ensemble of orkest
- één prijs voor een nieuw talent
De VSCD Oeuvreprijs
· één Oeuvreprijs (niet jaarlijks).

Wilt u meer genrespecifieke informatie over de  prijzen? Klik op het betreffende onderdeel.

zoek in ledenlijst

ledenlijst

e-nieuws

inschrijven

of bekijk het
evenementen overzicht